aptek

<əsli yun.> Həkimlərin resepti üzrə dərman hazırlayıb satan müəssisə; dərmanxana, əczaxana. Aptek ilk dəfə 754-cü ildə Bağdad şəhərində yaradılmışdır. – Aptekdən təzə dərman gətirmişdilər. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • aptekçi — is. 1. Həkimin resepti ilə dərman hazırlayan aptek işçisi; əczaçı. . . Qız stol başında aptekçilər kimi dərmanlar əhatəsində oturmuşdur. M. C.. 2. köhn. Aptek sahibi. Bir rus aptekçisinə izn verilib qiraətxana açsın. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Бадурский — (Андрей) род. в 1740 г., ум. в 1789 г., польский ученый, уже в 1758 г. доктор философии Краковского, а в 1770 г. доктор медицины Боннского университета; прибыв в Польшу, стал врачом Станислава Августа и профессором патологии в Краковском… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • davaxana — I (Göyçay) aptek II (Gəncə, Şəmkir) dabbağxana. – Püşdə dönüf, davaxananın suyu kəsilif (Gəncə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dərmangah — (Təbriz) əczaxana, aptek. – Neçə kətdərdə dərmangah yox iydi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dərmanxanə — f. aptek …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəva’xanə — ə. və f. əczaxana; aptek …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəvai — ə. əczaxana; aptek …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əcza’xanə — ə. və f. aptek …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • davacatxana — is. <ərəbcədən davacat və fars. xanə> köhn. Aptek, dərmanxana …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərmanxana — is. <fars.> köhn. Dərman satılan və ya qayrılan yer; aptek. Həkimin nüsxəsini heç dərmanxanaya aparmadım. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.